“Voor een optimale bietenteelt hebben we effectieve en veilige middelen nodig”, stelt Olaf van Campen, cropmanager suikerbieten van Adama. Bietentelers kunnen de onkruiden goed de baas met Goltix en Goltix Queen.

Zo’n 90 ton bieten met een suikergehalte van 18 procent. Volgens het IRS is dat haalbaar. De huidige rassen hebben de potentie in zich om die 16,2 ton suiker per hectare te leveren. Maar dan moet die potentie ook maximaal worden benut. Dat vraagt om gerichte teeltmaatregelen. Een optimale aanpak van het onkruid en een goede bescherming tegen schimmelziekten zijn voor  bietentelers de basis om de opbrengstpotentie te benutten.

Suiker (ton-ha).png

Onkruidbestrijding
Een kwart van de onkruidbestrijding in de Nederlandse bietenteelt wordt uitgevoerd met producten van Adama. Goltix is daarbij een vertrouwde keuze. Relatief nieuw in het assortiment is Goltix Queen, die binnenkort ook een toelating krijgt voor toepassing voor opkomst.

Suikerbietentelers hebben goede ervaringen met Goltix Queen, zegt Crétiënne Oomen, adviseur akkerbouw van Alliance. “Het is het enige middel dat zowel metamitron als quinmerac bevat. Het werkt erg goed tegen een breed scala aan onkruiden zoals melganzevoet, kleefkruid, perzikkruid en hondspeterselie.” Hondspeterselie rukt vanuit Limburg op naar Brabant, het werkgebied van Alliance. Inmiddels komt het in het hele land voor. Het is een lastig onkruid om te bestrijden. “Dan heb je een effectief en veilig middel nodig voor een goede bietenopbrengst. Het vloeibare Goltix Queen is ook nog eens gemakkelijk in gebruik.”

De combinatie van werkzame stoffen maakt dat Goltix Queen breed werkt. Quinmerac versterkt de werking van metamitron op onkruiden als melganzevoet, herdertasje en perzikkruid. “Hetzelfde cumulatieve effect geldt voor probleemonkruiden zoals kleefkruid, uitstaande melde en hondspeterselie”, zegt Van Campen. Goltix Queen is nu toegelaten met drie toepassingen van elk maximaal 2 liter/ha. “Het middel past in alle schema’s, is mengbaar met alle contact- en bodemherbiciden en het werkt lang na tegen nakiemers”, weet Oomen. Hij vindt het jammer dat telers maar drie keer per seizoen kunnen spuiten met dit middel. “We kiezen graag voor een LDS-toepassing. Dat betekent vaker terugkomen met een lagere dosering.” Ondanks een hogere frequentie kan de teler daarmee middel besparen zonder effectiviteit te verliezen.

In oktober 2016 kreeg Adama ook een nieuwe toelating voor Belvedere Tripel. Een herbicide met drie werkzame stoffen: ethofumesaat, fenmedifam en desmedifam. Het middel geeft een effectieve aanpak van onkruid zonder het gewas te remmen.

Opmars schimmels
Schimmelbestrijding in bieten vraagt steeds meer aandacht. De schimmels rukken op. Tien jaar geleden was het fenomeen nog onbekend. “Tegenwoordig is drie tot vijf keer spuiten heel normaal”, ziet Oomen in de praktijk. “Door krappere bemestingsnormen worden planten waarschijnlijk gevoeliger voor schimmelaantasting. In andere landen is informatie beschikbaar over schimmelgevoeligheid van bietenrassen. In Nederland is dat helaas niet zo.”

Schimmel bestrijding_v2.png

Het IRS bevestigt dat cercospora en bladschimmels als ramularia, roest en meeldauw zich de afgelopen tien jaar razendsnel hebben verspreid over Nederland. Adama werkt aan de ontwikkeling van fungiciden in suikerbieten. “Daarnaast blijven aandacht voor een gezonde bodem, een goede structuur en een niet te intensief bouwplan belangrijk om een gezond en productief gewas te telen”, zegt Van Campen.

 

 

 

Schrijf u in om op de hoogte te blijven van de laatste blogs, artikelen en nieuws!