Bioplastics zijn al een kwart eeuw onderwerp van gesprek. Pas sinds vijf jaar neemt het gebruik van bioplastics ook echt toe. Suikers uit suikerbieten zijn uitermate geschikt voor de productie. Brancheorganisatie European Bioplastics verwacht dat de productie van biokunststoffen stijgt van 1,7 miljoen ton in 2014 tot 7,8 miljoen ton in 2019. Dat versterkt de positie van de suikerbiet. 

Biobased economy is hot. In de biobased economy vervangen hernieuwbare, plantaardige bronnen de fossiele grondstoffen zoals olie, gas en steenkool. Drijfveren hiervoor zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw. Met biobased economy kan Nederland groene groei realiseren. Zeker omdat ons land sterk is in chemie, agrofood en logistiek.

Suikerbiet voor groen plasticSugarBeet-1.jpg
Bieten leveren niet alleen suiker op voor de voedingsindustrie. Ook de chemische industrie kan goed uit de voeten met de biet als grondstof. “Het suikermolecuul is zeer interessant om te gebruiken voor bijvoorbeeld organische zuren en biologisch afbreekbare plastics. De vezels zijn bruikbaar om papier te versterken en de microvezels om ontmenging van producten tegen te gaan”, zegt Gert Sikken, directeur agrarisch van Suiker Unie. Hij verwacht dat voor de biobased economy op de langere termijn meer suikerbieten nodig zijn. “De ontwikkeling van producten op basis van plantaardig materiaal zet door. Dat is gunstig voor bietentelers.”

Suiker Unie benut de gehele suikerbiet zo goed mogelijk. Dat is goed om het rendement voor telers te maximaliseren. De vraag naar suikers voor biobased products groeit langzaam maar gestaag. Cosun verwerkt 80 procent van de agrarische grondstoffen (biomassa) voor toepassing in humane voeding, 10 procent in diervoeding en de rest voor bio-energie en biobased producten. De belangrijkste afzet blijft de voeding. “De mogelijkheid voor uitbreiding van het suikerbietenareaal blijft grotendeels afhangen van de toenemende vraag naar suiker vanuit de voedingsindustrie in Europa en op de wereldmarkt”, benadrukt Sikken.

Groene grondstoffen zijn hot
Bedrijven hebben steeds meer oog voor het gebruik van groene grondstoffen. Dat past in het streven naar een beter milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Grote bedrijven als Coca Cola, Nestlé, Danone, Marks & Spencer en Ikea schakelen daarom over op bioplastics in hun producten en verpakkingen. Brancheorganisatie European Bioplastics verwacht tot 2019 een explosieve toename van de productie van deze zogeheten biokunststoffen. Op termijn is de Europese suikerbietenteelt een belangrijke basis voor de productie van biokunststoffen. Dat biedt Nederlandse suikerbietentelers in de toekomst nog meer garanties voor de afzet van hun suikerbieten.
Technisch is er al veel mogelijk bij het gebruik van groene grondstoffen. “Maar de productie van bijvoorbeeld plastics uit groene grondstoffen is qua kosten minder eenvoudig”, zegt Sikken. “Groene grondstoffen moeten concurreren met de prijs van fossiele grondstoffen. De verwerking ervan vraagt grote investeringen in de fabrieken. Bij lage olieprijzen, zoals nu, is dat economisch een lastig verhaal.”

De overheid zou het gebruik van groene grondstoffen meer kunnen stimuleren. De Italiaanse overheid bijvoorbeeld wil dat alle plastic tasjes in Italië uit biobased materialen worden gemaakt. Dat creëert marktvraag en afzetzekerheid. Als meer onderdelen van de suikerbiet een hoogwaardiger bestemming krijgen, kan Suiker Unie meer verdienen. Dat kan volgens Sikken leiden tot een hogere uitbetaling voor bietentelers. “Dat is het voordeel van een coöperatie.” 

Schrijf u in om op de hoogte te blijven van de laatste blogs, artikelen en nieuws en bekijk onze oplossingen voor de suikerbietenteelt!