Fox in graszaad

Vanaf 1 maart 2018 mogen graszaadtelers gebruik maken van het onkruidbestrijdingsmiddel Fox 480 SC om lastige onkruiden als ereprijs en paarse dovenetel te bestrijden. Samen met de graszaadsector en Plantum heeft ADAMA gewerkt aan een zogenoemde artikel 38-procedure. Dit is een tijdelijke vrijstelling vooruitlopend op een reguliere toelating.

De minister heeft onlangs positief beslist op deze aanvraag voor dit algemeen erkende knelpunt en hiermee is Fox tijdelijk toegelaten in alle graszaadteelten. Fox bevat 480 gram per liter bifenox, een actieve stof sterk op de zogenoemde VVL-onkruiden: Veronica (o.a. ereprijs), Viola (o.a. akkerviool) en Lamium (o.a. paarse dovenetel).

onkruiden Fox_tcm20-80014.png

Toepassing van Fox

Fox mag eenmaal na-opkomst toegepast worden per seizoen in een dosering van 0,65 liter per ha.

De tijdelijke vrijstelling is ingegaan per 1 maart 2018, geldt voor alle graszaadteelten, en vervalt op 30 april 2018.

Spuit bij groeizaam weer, als de onkruiden nog klein zijn. Gebruik van Fox in graszaad is alleen toegestaan tussen het 3-blad stadium en einde uitstoeling (BBCH 13 tot 29). Er geldt bovendien dat beschermende handschoenen gedragen moeten worden tijdens mengen / laden en dat binnen 3 maanden na toepassing van Fox het graszaad niet beweid of vervoederd mag worden.

Reguliere toelating

Fox heeft al een reguliere toelating in granen, graszoden en golfterrein. Er wordt gewerkt aan een reguliere toelating voor Fox in graszaad.

Klik hier voor meer informatie over Fox.