<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=199839833918882&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
‘Blijf in graan alert op nieuwe fysio’s van schimmels’
DOWNLOADEN

Graangewassen

DEEL DEZE PAGINA

Op deze speciale webpagina vindt u veel informatie over de teelt, actualiteiten en achtergronden van diverse graangewassen. Het zal een uitdaging worden om de komende jaren op een effectieve manier insecten, schimmels en onkruiden uit de teelt te weren. ADAMA werkt daarom aan nieuwe oplossingen. Wilt u op de hoogte blijven? Scroll naar beneden om u aan te melden.

 

In België spelen granen een grote rol in de teeltrotatie. Van de 850.000 hectare landbouwgrond, vertegenwoordigen alle granen 30% Wintertarwe is het grootste graangewas, gevolgd door wintergerst. Wintergranen spelen een belangrijke rol in de rotatie. Spelt en triticale zijn de laatste jaren gegroeid. Hoewel de granen meestal zijn bedoeld voor diervoeder, kunnen sommige partijen, afhankelijk van de kwaliteit, geschikt zijn voor gebruik in onze voedingsindustrie (bakkerij, brouwerij, koekjesfabriek).

 

ADAMA helpt het gewas te beschermen

Contactfungicide of systemisch fungicide

LEES MEER

Van single naar multi-site en van chloorthalonil naar folpet

LEES MEER

Gezond graan zonder Septoria

LEES MEER

Strijd tegen Gele roest

LEES MEER

Netvlekkenziekte in Gerst voorkomen

LEES MEER

Ramularia overwinnen

LEES MEER

ADAMA’s oplossingen voor Granen

herbiciden
fungiciden
insecticiden
gewasverbetering
Cleave®
Fox® 480 SC
Merkur®
Trinity®
Herold SC
Bontima®
Gigant®
Mirador® Xtra
Mirage®
Stavento®
Pirimor®
Mavrik®
Yatze
Cleave®

Breedbladige onkruiden kunnen uw gewas overwoekeren en bovendien via zaad ook in volgende jaren nog weer een extra opbrengstderving geven. Een eenmalige bespuiting met een breedwerkend breedbladigen-middel in grasachtige gewassen in uw bouwplan (zoals granen en graszaad) kan dat probleem oplossen.

MEER INFORMATIE  
Fox® 480 SC

Fox bevat een unieke actieve stof voor Nederland, namelijk bifenox. Deze actieve stof heeft een heel sterke werking op lastige onkruiden als ereprijs, akkerviool, paarse dovenetel en hoenderbeet. Fox is toegelaten in alle granen (m.u.v. kanariezaad, teff en haver), golfterreinen en graszodenteelt.

MEER INFORMATIE  
Merkur®

Herbicide in wintergranen:

 • Merkur is een selectief bodemherbicide met 3 actieve stoffen.
 • Vloeibare SC formulering
 • Toepassing aan 3l/ha
MEER INFORMATIE  
Trinity®

Trinity is een uniek herbicide in granen erkend voor gebruik in voor- of na-opkomst. Het bevat drie actieve stoffen die elkaar aanvullen en versterken, wat resulteert in een zeer breed onkruidspectrum. Zowel grassen als dicotylen worden bestreden. Ook probleemonkruiden als windhalm, straatgras, korenbloem, kamille en ereprijs bestrijdt Trinity goed. Trinity is selectief in alle varieteiten van tarwe, gerst, triticale en rogge.

MEER INFORMATIE  
Herold SC

Duist en windhalm, maar ook breedbladige onkruiden zoals kleefkruid, kamille en muur kunnen grote opbrengstschade geven in graan. Ze concurreren om licht, voedingsstoffen en ruimte met het gewas. De grasachtige onkruiden zijn het lastigst te bestrijden, zeker duist. Een goede bestrijding van duist is daarom belangrijk, om verdere uitbreiding / verspreiding te voorkomen.

MEER INFORMATIE  
Bontima®

Bontima is speciaal ontwikkeld voor gerst en bevat de actieve stoffen cyprodinil en isopyrazam. Cyprodinil is een erg geschikte actieve stof in gerst, het is namelijk sterk op netvlekken en bladvlekken. Daarnaast is cyprodinil het enige middel uit de groep van anilino-pyrimidines in de Nederlandse markt, waardoor het een belangrijke afwisselpartner is met andere groepen actieve stoffen. Op deze manier is resistentie-ontwikkeling te voorkomen. Isopyrazam bindt zich zeer sterk aan de schimmel en geeft zo een goede bestrijding van de schimmelziekten. Daarnaast bindt isopyrazam zich snel en sterk aan de waslaag waardoor het een heel lange werking geeft.

MEER INFORMATIE  
Gigant®

Gigant is de nieuwe en unieke combinatie van de sterke triazool prothioconazool en de krachtige SDHI isopyrazam. De combinatie heeft een zeer brede werking en bovendien ook een lange duurwerking.

MEER INFORMATIE  
Mirador® Xtra

Mirador Xtra is een uniek combinatieproduct van een strobilurine en een triazool. Door deze combinatie geeft Mirador Xtra een preventieve, translaminaire en een curatieve werking tegen de diverse graanziekten. Dit product voorkomt kieming van schimmelsporen en remming van de indringing in de celwand.

MEER INFORMATIE  
Mirage®

Mirage 45 EC bestrijdt voet-, stengel-, blad- en aarziekten in wintergerst, wintertarwe, triticale, winterhaver en winterrogge.

 • Toegelaten in winter granen
 • Kan gemengd worden met andere triazole
 • Past perfect in antiresistentie management
MEER INFORMATIE  
Stavento®

Een uniek product en resistentiebreker dat in tarwe preventief wordt toegepast tegen de agressieve schimmelziekte Septoria tritici. Stavento bevat de actieve stof folpet en behoort tot de chemische groep van ftaalimiden. Bij bedekking van het bladoppervlak zorgt folpet ervoor dat de bladschimmel niet kiemt.

MEER INFORMATIE  
Pirimor®

Pirimor bevat de werkzame stof pirimicarb en behoort daarmee tot de chemische groep van de carbamaten (IRAC-groep 1A). Carbamaten grijpen in op het zenuwstelsel van het insect. Pirimor veroorzaakt hierbij het knockdown-effect waardoor het middel snel werkt. Pirmicarb is selectief werkzaam op bladluizen en laat andere insecten in leven.

MEER INFORMATIE  
Mavrik®

Tau-fluvalinaat is een pyrethroide met meerdere voordelen:
• reeds werkzaam aan lage dosis: minder verpakking, stock,...
• Niet systemisch en dringt niet binnen in de plant: weinig residu en
andere risico’s voor bestuivers
Daarom is Mavrik geen pyrethroide als de anderen en met zijn
unieke chemische structuur heeft hij uitzonderlijke eigenschappen.

MEER INFORMATIE  
Yatze

YATZE is een groeiregulator op basis van ethefon, die voornamelijk door de groene delen van de plant wordt opgenomen. De werking berust op de omzetting van ethefon naar ethyleen. Het vrijgekomen ethyleen is een plantenhormoon, dat een rol speelt bij verouderings- en afrijpingsprocessen in planten. In graan verkort het de internodiën waardoor de stengelgroei gereduceerd wordt. Hierdoor wordt het graan verstevigd en is het beter bestand tegen legering. In tomaat leidt de toepassing van YATZE tot een gelijkmatiger afrijping van de vruchten.

MEER INFORMATIE  

ADAMA blog

Volg de blog updates van onze technische experts.

Over ADAMA

ADAMA Agricultural Solutions Ltd. is de nieuwe naam voor Makhteshim Agan Industries Ltd. ADAMA is een toonaangevende wereldwijde producent en distributeur van gewasbeschermingsoplossingen.

In 2013 bezetten wij wereldwijd de zevende plaats in de agrochemische industrie als geheel. ADAMA wordt gekenmerkt door de op de agrariër gerichte benadering van productontwikkeling en de strikte normen voor milieubescherming en kwaliteitscontrole.

 • Een traditie van bijna 70 jaar
 • Agan Chemical Manufacturers opgericht in 1945
 • We hebben meer dan 4500 werknemers in dienst en kantoren in meer dan 45 markten overal ter wereld. We ondersteunen agrariërs in meer dan 120 landen op zes continenten
 • We maken gebruik van zeven wereldwijde productontwikkelingscentra en 19 productiesites (samenstelling en formulering)
Neem contact op met onze lokale expert

Guy Vroman is Technical Support Manager voor ADAMA in België. Guy begon zijn carrière in de gewasbescherming 34 jaar geleden waar hij verschillende technische en marketingfuncties bekleedde. Guy kwam in 2006 bij ADAMA om ADAMA in België te vertegenwoordigen. Hij komt uit een boerenfamilie en is opgeleid als ingenieur in agronomie.

CONTACT GUY  

Folpet

Uitdaging: Resistentie tegen fungiciden

Ziektebestrijding bij granen

1. Curatief toepassen 2. Hoe voorkom je resistentie? 3. Shifting van triazolen 4. Multi site middelen

Levenscyclus Septoria tritici

Septoria tritici is de belangrijkste ziekte in tarwe. Een goed begrip van de levenscyclus van de schimmel helpt bij een goede bestrijdingsstrategie.

Zo werken graanfungiciden

Fungiciden voor de bestrijding van schimmelziekten in graan werken allemaal op hun eigen manier. Multi-site middelen zoals folpet zijn niet gevoelig voor resistentie-ontwikkeling én versterken de opname van triazolen in het blad.

 
Vorige video
Volgende video

Interview met de Nederlandse specialist

 • ‘Blijf in graan alert op nieuwe fysio’s van schimmels’
 • Opbrengst verhogen (rassen, kunstmest, gewasbescherming)
 • Bescherming tegen gele roest of andere belangrijke ziekten met minder triazolen
 • Bescherm gerst tegen Ramularia zonder chloortalonil
DOWNLOADEN

Kent u alle oplossingen die wij kunnen bieden?

Ontvang de meest recente informatie over onze oplossingen.
Ontvang het laatste advies over gewasbeheer.